DIGITAL DISTRIBUTION

Liquen Records es distribueix mitjançant La Cúpula Music a diverses plataformes digitals

Liquen Records is distributed through La Cúpula Music on various digital platforms

Liquen Records se distribuye a través de La Cúpula Music en diversas plataformas digitales

Scroll Up